У червні 2017 року компанія Артезія ввела в експлуатацію систему автоматичного керування системою подачі пари на папероробильну машину.

Сушильна частина машини складається з 12 сушильних циліндрів, які розділено на групи. На кожну групу циліндрів необхідно подавати пару заданого тиску.

Система подачі пари є комплексною установкою, яка складається з таких вузлів:

  • паровий ввід - виконує функцію обліку пари, яка подається на машину;
  • редукційна установка - зменшує тиск пари, що приходить з котельні підприємства, до заданого значення;
  • подача пари на циліндри - задане значення тиску пари залежить від типу паперу, який машина виробляє в даний момент.

Зовнішній вигляд установки показано на рисунку:

Окрім вказаних вузлів, до складу системи входять:

  • відділювач пари вторинного закипання, в якому відбувається відділення пари з конденсату, що утворюється в процесі роботи системи;

  • кондесантна станція, в якій використовуються пара механічних насосів для повернення конденсату в котельню.

До складу конденсатної станції входить також охолоджувач випару, в якому залишкова енергія пари використовується для нагрівання холодної води, яка іде на потреби підприємства.

У відділювачі пари вторинного закипання система керування підтримує заданий тиск, який не повинен перевищувати тиск пари, що подається на циліндри машини. Цього вимагає технологія.

У конденсатній станції реалізовано унікальний алгоритм обліку витрати конденсату.

Структура системи керування складається із двох щитів - щита керування та щита індикації. У щиті керування встановлено програмований логічний контролер, у якому реалізовано алгоритми керування системою подачі пари, електричне обладнання для прийому сигналів з датчиків та подачі команд на виконавче обладнання. Налаштовувати систему керування та слідкувати за її роботою можна з місцевої сенсорної панелі.

Щит індикації призначений для показу тисків, з якими пара подається на циліндри машини, та тиску у відділювачі пари. Щит індикації було зроблено для того, щоб оператори мали можливість швидко отримати необхідну інформацію.

На передні панелі щитів також виведено світлодіодні лампи, щоб показувати стан роботи системи керування та аварійні кнопки для зупинки подачі пари на машину при можливому виникненні непередбачуваних ситуацій при виробництві паперу.

Для дистанційного керування та контролю за роботою системи керування було розроблено систему диспетчеризації, яка виконується на мінісервері myBOX:

Мінісервер встановлено у щиті керування і доступ до нього здійснюється через локальну мережу - необхідно просто у браузері ввести ір-адресу сервера і користувачу відкриється сторінка, на якій показано інформацію про роботу системи:

Для показу інформації використано новий підхід у розробці систем диспетчеризації, який називається High Performance HMI, який передбачає показ саме ІНФОРМАЦІЇ, а не звичайних даних.

Такий підхід є новим, тому незвичним для оперативного персоналу. Зважаючи на це подача даних була зробена і у вигляді мнемосхеми технологічного процесу:

Система диспетчеризації, окрім контролю за роботою системи керування, надає можливість налаштування роботи системи. Звичайно, налаштування доступні лише авторизованому персоналу. Окрім того, у системі ведеться архівування всіх дій користувачів. Таким чином завжди є можливість проаналізувати, що було змінено і ким це було зроблено.

Доступ до системи диспетчеризації здійснюється як зі стаціонарного комп’ютера

так і зі смартфона

Для цього був встановлений WiFi-маршрутизатор і тепер у персоналу є можливість контролювати параметри знаходячись у радіусі дії мережі. Радіусу дії мережі вистачає, щоб покрити відстань у довжину машини.

Введення системи керування дозволило налаштувати температурний режим роботи папероробильної машини, що впливає на якість паперу, та підвищити швидкість роботи машини.

Система диспетчеризації дозволяє персоналу швидше отримувати інформацію про роботу машини, оперативніше реагувати на ситуації та швидше приймати рішення про подальші дії.