Ця версія має такі нововведення:
- виправлена авторизація для драйверу OPC UA
- додано можливість писати повідомлення при квітуванні аварій
- "помічник" при використанні стандартних функцій у скриптах на видах та серверних скриптах
- новий режим малювання - з центру
- нові компоненти: List Box та Combo Box
- використання скриптів у компонентах