myREPORTS

Засіб для прийняття рішень

myREPORTS - це програмний засіб для менеджерів та експлуатаційного персоналу, які повинні знати про результат роботи виробництва в будь-який час. myREPORTS організує та структурує дані, які потрібні в даний момент. Це допомогає ефективно слідкувати за роботою підприємства, а також допомагає приймати рішення. Правильно прийняті рішення оптимізують виробництво та зберігають не лише гроші, а й підвищують конкурентноздатність виробництва.

Дружній до користувача

myREPORTS - це засіб для відображення, обробки та аналізу збережених даних. Дані зберігаються за допомогою засобів myPRO, myBOX або myMOBILE. myREPORTS простий у використанні та допомагає керувати виробництвом.

reports.jpg

Переваги у використанні

myREPORTS дозволяє аналізувати збережені дані. Великою перевагою є можливість експорту даних у формат MS Excel. Перевагою також є побудова діаграм різного виду.

Простий експорт даних

Читайте дані з пристроїв, де виконується mySCADA та експортуйте їх у формат MS Excel, універсальний формат CSV або напряму в PDF. Дані можна зберегти у файл для подальшого використання.

reports1.jpg

Відображення даних

Потужні засоби для відображення даних. Експорт діаграм у картинки або PDF

reports2.jpg

Отримання статистики

Вбудовані статистичні функції допомагають оцінювати стан виробництва. Є можливість обчислення суми, середнього, максимальних та мінімальних значень, стандартних відхилень та варіацій. Можна відображати статистичні дані у вигляді діаграм або гістограм.

reports3.jpg

Налаштування архівів даних

Використовуйте наперед налаштовані архіви даних для відображення. Або можна використовувати усі наявні на пристрої дані. Таким чином, не знаючи які дані знадобляться, можна зберігати усе, а потім використовувати лише те, що знадобиться.

reports4.jpg

Корисні функції

Функція для вибору даних за заданий інтервал часу. Такий вибір доступний для таблиць, графіків та статистики. Можна використовувати узагальнені функції: сума, середнє, мінімум, максимум та кількість.

reports5.jpg

Користувачі продукту

 

manager.jpg

Менеджери

service-01.jpg

Експлуатаційний персонал

operator-01.jpg

Менеджери з якості

Відповідальні за усе виробництво. Повинні мати повний огляд виробництва для прийняття рішень щодо його покращення та розробку подальшої стратегії. myREPORTS дозволяє їм поглянути на виробництво “з середини”

Мають можливість аналізувати дані, вишукувати проблемні місця та за допомогою цього програмного продукту зберігати кошти та підвищувати продуктивність

Відповідальні за якість виробництва та товарів та звітність. За допомогою myREPORTS дуже просто отримувати необхідні дані, порівнювати результати та приймати необхідні рішення